Đã hoàn thành

162149 JavaScript Doc

I need someone to look at a JavaScript code, debug it, and document how it works. Code to be provided in the PMB to those interested.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: javascript code, javascript debug

Về Bên Thuê:
( 51 nhận xét ) n/a, United States

ID dự án: #1908338

Được trao cho:

ludesign

thanks:)

$55 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0