Đã hoàn thành

156602 Project for SL user shahyar

Project for SL user Shahyar -- as already agreed.

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem thêm: sl

Về Bên Thuê:
( 54 nhận xét ) Pornic, France

Mã Dự Án: #1902787

Đã trao cho:

Shahyar

Hello. I've forgotten to calculate the $5 SL commission.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0