Đã hoàn thành

163515 quick javascript edit

I have a site that uses a javascript sliding menu and I need it to be visible all the time. I'll give you the url in the PMB.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: javascript url, sliding javascript menu, edit url, sliding javascript, quick url, javascript sliding menu, give url javascript, javascript quick edit, sliding menu javascript, edit menu, sliding menu

Về Bên Thuê:
( 19 nhận xét )

ID dự án: #1909706

Được trao cho:

sarbjeet911

Ready to do it :) Thanks

$10 USD trong 0 ngày
(113 Đánh Giá)
6.0