Đang Thực Hiện

151698 search engine

NEED A PERSON TO MAKE A PROGRAM THAT WOULD PUT ME ON TOP OF THE SEARCH ENGINE LISTINGS. WILLING TO PAY THIS PERSON 50% OF EVERYTHING I MAKE FROM THIS PROGRAM. IT COULD BE WORTH MILLIONS

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: search on top, person search engine, make search engine, pay engine, javascript engine, top search engine, search engine program, javascript search engine, search anything

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) skelmersdale,

ID dự án: #1897879