Đã hoàn thành

131454 small Javascript fix

i have a small script ... not working in Firefox for mac, mozilla and some other browsers .. BUT works fine in IE ..

i need it to be work in ALL Browsers

the plain version is working fine ...

but inside the site not ...

see plain here: [url removed, login to view]

(working fine)

see inside version: [url removed, login to view]

(not working)

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: javascript projects, small works, javascript small projects, need small script, script working mac, need small fix script, firefox javascript, javascript working mac, dateinasia, javascript mac fix, javascript work firefox, small javascript projects, small aspx script, javascript works html, html javascript projects, fix javascript working browsers, firefox javascript script, aspx projects, http small projects, small firefox, aspx script small, projects javascript html, javascript working need fix, small script , fix mozilla

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Bangkok, Thailand

ID dự án: #1877623

Được trao cho:

manjeetsl

Check PMB

$10 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0