Đang Thực Hiện

166534 Need 6 Psd files into html/CSS

Need 6 Psd files converted into Html/CSS W3C compliant + contact forms for TOMORROW

Simple roll over on right menu

Very simple layout.

Right flash banner ready to integrate

Kỹ năng: Bất kì công việc gì, CSS, HTML, Javascript

Xem thêm: psd compliant html, contact css, w3c html menu, integrate files, psd forms html, w3c psd, simple ready html, banner psd ready, psd menu html, html w3c, html banner flash, banner menu html, menu layout psd, psd html converted, compliant banner, simple banner css, javascript menu css, css html forms, banner psd css, psd html css javascript, contact psd, simple banner psd, javascript html css, flash banner psd files, psd simple banner

Về Bên Thuê:
( 16 nhận xét ) Tours, France

Mã Dự Án: #1912727

Đã trao cho:

francm

Hi Sir can be done. Max 24 hours delivery...

$49 USD trong 0 ngày
(182 Đánh Giá)
7.2