Đang Thực Hiện

Private project

Private project for webproind, please, don't bid. Improving website appearance.

Kỹ năng: CSS, HTML, Javascript

Xem thêm: private project website, bid private project, project flash website bid, bid project website, project intranet website, project company website changes, private website, implement project design website, website design freelancer bid

Về Bên Thuê:
( 3 nhận xét ) Prague, Czech Republic

Mã Dự Án: #1734475

Đã trao cho:

webproind

Hi Ready to start :). Thanks

$100 USD trong 3 ngày
(37 Đánh Giá)
5.0

2 freelancer đang chào giá trung bình $175 cho công việc này

UK803TNxv

Custom software development - The Administrator removed this message due to advertising which breaches our Terms and Conditions.

$250 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0