Đang Thực Hiện

privet for Luigi

Please DON'T BID this is privet project for Luigi

as discussed

______________________________________________________________________________________________

Kỹ năng: CSS, Javascript

Xem thêm: luigi, privet, privet project, iphone app developer project bid, develop project bid list, software project bid exchange, graphic design project bid, project bid, crm project bid, aspnet project bid, review project bid sites, project bid interior design singapore, gravity spot project bid

Về Bên Thuê:
( 11 nhận xét ) Cairo, Egypt

Mã Dự Án: #1653640

Đã trao cho:

LuigiWidmore

Hi sir , My name is Luigi Widmore and i'm an expert web developer. My areas are HTML/CSS PHP/MYSQL Design/Photoshop. Please check PM for details , you may be impressed. Thank you

$50 USD trong 999 ngày
(23 Đánh Giá)
4.8