Đã hoàn thành

Signup Page

I want a signup page created like:

[url removed, login to view]

We have a list of UK Areas/Towns, we need some JS so if you select a UK Area, a List of Towns Appear under it, and if you select a NON Uk Area, NOTHING appears.

Demo:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kỹ năng: CSS, HTML, Javascript

Xem thêm: tinypic. com, tinypic com, towns, signup, select page, css list, css png, tinypic, signup css, page css demo, javascript signup, classified non cgi web list, classified sites clicknearnnet non cgi web list, classified non cgi site list, classified non cgi websites list, non cgi site list, non cgi classified list, non cgi sites list, free classified non cgi sites list, list towns

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Donacloney, United Kingdom

Mã Dự Án: #1047654

Đã trao cho:

webboun

Hello SeanyBoy, Please accept!

£20 GBP trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.9

4 freelancer đang chào giá trung bình £45 cho công việc này

expertspk

Hi, I am experienced . Let's start to finish it. Thanks

£30 GBP trong 1 ngày
(76 Đánh Giá)
6.3
shmai

have a glance at PM. Regards,

£30 GBP trong 1 ngày
(63 Đánh Giá)
6.2
jsinfoway

Lets [url removed, login to view] pmb for details. Thanks ...

£100 GBP trong 3 ngày
(37 Đánh Giá)
6.0