Đang Thực Hiện

Signup Page

I want a signup page created like:

[url removed, login to view]

We have a list of UK Areas/Towns, we need some JS so if you select a UK Area, a List of Towns Appear under it, and if you select a NON Uk Area, NOTHING appears.

Demo:

[url removed, login to view]

[url removed, login to view]

Kỹ năng: CSS, HTML, Javascript

Xem thêm: towns, signup, select page, css list, css png, tinypic, signup css, page css demo, javascript signup, non cgi site list, non cgi sites list, list towns

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Donacloney, United Kingdom

Mã Dự Án: #1047654

Đã trao cho:

webboun

Hello SeanyBoy, Please accept!

£20 GBP trong 1 ngày
(10 Đánh Giá)
3.9

4 freelancer đang chào giá trung bình £45 cho công việc này

expertspk

Hi, I am experienced . Let's start to finish it. Thanks

£30 GBP trong 1 ngày
(76 Đánh Giá)
6.3
shmai

have a glance at PM. Regards,

£30 GBP trong 1 ngày
(63 Đánh Giá)
6.2
jsinfoway

Lets start.check pmb for details. Thanks ...

£100 GBP trong 3 ngày
(37 Đánh Giá)
6.0