Đã hoàn thành

155326 Small Javascript site 2

JOB DESCRIPTION

Small 10-page Javascript / Ajax site with small gallery and contact for. See attachment for site plan.

No graphic design required. All art/graphics will be provided in sliced PSD.

EXAMPLE SITE

The functionality of the site, and the gallery, should be like the following example.

[url removed, login to view]

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, CSS, Javascript

Xem nhiều hơn: oxford graphic design, job javascript, graphic design job oxford, graphic art site, page design hotel psd, oxford, design hotel psd, javascript art, small art, page javascript, javascript plan, hotel graphics, psd art, javascript contact, small hotel, art gallery psd, graphic design hotel, psd art gallery, javascript example, small job site, javascript css ajax design, psd site hotel, hotel plan, hotel site psd, art site

Về Bên Thuê:
( 18 nhận xét ) ddd, Australia

ID dự án: #1901510

Được trao cho:

zahmaci

onceden konustugumuz gibi... Saygilar

$200 USD trong 3 ngày
(285 Đánh Giá)
6.8