Đã hoàn thành

Templates CSS Fix - STeeClub (nighthunter)

Please do not bid. It's only for nighthunter.

We are looking for an expert in CSS for mulitple browsers to do some css / html / javascript fixes.

Especially, IE7-9, Chrome, Firefox and Safari.

Kĩ năng: CSS, HTML, Javascript, jQuery / Prototype, Sharepoint

Xem nhiều hơn: nighthunter, fix html/css/javascript, css templates, css fix, fix css html firefox, css fix safari, chrome expert, chrome css, html css fix, javascript css html, css safari html, steeclub, html javascript css, ie7 css, safari css, html templates css, javascript css html expert, dboomerang, css browsers, css ie7, ie7 css fix, javascript css fix, html fix safari, css html expert, fix firefox css

Về Bên Thuê:
( 94 nhận xét ) Singapore, Singapore

ID dự án: #1654163

Được trao cho:

nighthunter

ready to help

$70 USD trong 3 ngày
(109 Đánh Giá)
7.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $67 cho công việc này

canlan318

As we discussed.

$100 USD trong 1 ngày
(84 Nhận xét)
6.8
randdythea

hi sir, let's do it....^_^

$30 USD trong 1 ngày
(123 Nhận xét)
5.9