Đã Hủy

Web Tweaks April 19, 2011

This job is for Chris B. Please do not bid. I have someone that will do this project.

Kỹ năng: CSS, Javascript, PSD to HTML

Xem thêm: css tweaks, 2011, web design html project bid, bid ofr project web design, bid accounting project, bid hours project web design, bid internet project, bid graphics project, bid joomla project, web portal development project, bid show project, bid seo project

Về Bên Thuê:
( 14 nhận xét ) TYLER, United States

Mã Dự Án: #1030354

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

Shreyanshsethia

check pmb please

$250 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0