Đang Thực Hiện

Website Project for Jyoti

Rebuild css website as discussed.

Clean up html and css code

Create interactive Meet the team page

All graphics supplied

Files will be added when project is accepted.

Cost agreed for entire project $100 USD

Kỹ năng: CSS, HTML, Javascript

Xem thêm: html css website team, css website code, website project, jyoti, interactive project, create team page, interactive website project, website project javascript, 100 page html project, html graphics project, html project 100, page website project, css interactive, javascript rebuild page, cost website project, website dreamweaver code project, rebuild css, css code website, website project html, create website project, create project javascript, create interactive project, website javascript cost, javascript added website, html javascript project code

Về Bên Thuê:
( 44 nhận xét ) Ashford, United Kingdom

Mã Dự Án: #1605675

Đã trao cho:

RaddyxTechnology

As discussed. Thanks

$100 USD trong 1 ngày
(156 Đánh Giá)
7.7

2 freelancer đang chào giá trung bình $70 cho công việc này

Kaii

Goodluck to me :)

$40 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0