Đang Thực Hiện

JavaScript Drawing App

Extension to project that we started with "Debug Simple JavaScript Code".

We'll decide on the requirements as we go.

Kỹ năng: HTML5, Javascript

Xem thêm: app extension, debug app, simple extension javascript, simple app code, javascript drawing app, extension javascript, drawing javascript, javascript drawing, project javascript code, facebook app flash javascript, flash app drawing board, myspace app drawing, app drawing, debug simple, simple javascript project, javascript extension, code simple iphone app, flash app drawing, drawing app, javascript debug, browser app twain javascript

Về Bên Thuê:
( 247 nhận xét ) Singapore, Singapore

Mã Dự Án: #4554033

Đã trao cho:

L8G8S

Hired by the Employer

$11 USD / giờ
(17 Đánh Giá)
5.3