Đang Thực Hiện

Data Processing

Dựa vào bảng Danh sách nhân viên của Công ty Alpha, yêu cầu điền kết quả vào cột “Phân loại theo bậc lương” biết rằng cột này lấy ký tự thứ 3 và 4 của Mã số Nhân Viên.

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Excel, JavaScript, Visual Basic, Web Scraping

Xem nhiều hơn: Theo, proxcoder, javascript data processing, processing javascript, javascript excel data, https wwwgetafreelancercomprojectsdata processing data entrynight time team neededhtml, excel data javascript, import data vax alpha oracle, processing data excel sheet, processing data excel script, data entry alpha numeric, image processing data mining, http wwwgetafreelancercomprojectsdata processing data entrycaptcha worker need fromhtml, claims processing data

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét ) HCM, Vietnam

ID dự án: #5328313

2 freelancer chào giá trung bình $2/giờ cho công việc này

XFastSolution

A proposal has not yet been provided

$2 USD / giờ
(7 Nhận xét)
3.7
samsul09

Greetings Sir, I would be pleased to be part of this [login to view URL] to this now. I need to discuss more about your project , you will find me on my [login to view URL] : [login to view URL] ....................LOOKING FOR LONG TERM WORK Thêm

$2 USD / giờ
(1 Nhận xét)
1.4