Đã hoàn thành

Firefox 4 basic Side Bar + Right click context menu

We need a template extension.

*** Full compatibility for Firefox 4

- Add toolbar icon - on click , a sidebar will be opened (could also be opened using a shortcut combination Ctrl+Shift+D)

- Add a right click context menu with sub-items

that's it,

the extension is just a template.

Kĩ năng: Firefox, Javascript

Xem nhiều hơn: firefox sidebar right, basic icon, firefox sidebar right click, firefox right side bar, firefox right sidebar, context menu firefox, just click, firefox, context , toolbar extension, sidebar menu, extension compatibility, Bar Menu, javascript basic template, side menu template, firefox template, full javascript template, sidebar using javascript, template bar, extension sub, full right, ctrl firefox, firefox ctrl, icon template, ctrl

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) hertliya pitua, Israel

ID dự án: #1008990

Được trao cho:

LexDesignProg

Hello, we will do the project for you!

$30 USD trong 1 ngày
(5 Đánh Giá)
3.9

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

touchserv

Pls. see PMB

$60 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0