Đang Thực Hiện

131647 Custom Website w/webinar

This will be three websites but two of the sites will share some of the same functionalities and server. Two must be ADA compliant which a link has been provided in attached document. The third site will have same webinar function but will not have video upload system.

Kĩ năng: .NET, Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Javascript, SQL

Xem nhiều hơn: webinar, ada, javascript flash upload, upload document website, video website system, video share website, flash upload website, website functionalities, upload flash share, webinar website, website webinar, upload system websites, upload system website, upload system flash, upload function flash website, upload document javascript, share link javascript, flash share function, custom flash websites, attached document website, upload video function website, share website link, flash upload function, functionalities website, javascript share upload

Về Bên Thuê:
( 7 nhận xét )

ID dự án: #1877816

Được trao cho:

keysslx

check inside

$2450 USD trong 50 ngày
(77 Đánh Giá)
7.0