Đang Thực Hiện

140180 FlashScript or JavaScript help

Currently on my page have many flash sound play buttons, one button only play a section. I need a button to make all sound play. Use javascript or flash that you think convenient. Wish you can help me how to do it

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: help help, button javascript, javascript wish, javascript help, play buttons, help section, use javascript

Về Bên Thuê:
( 1 Nhận xét )

ID dự án: #1886355