Đã hoàn thành

guitar tuner in flash

Được trao cho:

lrsperanza

Hi! Check pmb

$70 USD trong 2 ngày
(4 Đánh Giá)
2.6

12 freelancer đang chào giá trung bình $214 cho công việc này

sam1010

Hello, I have over 10 years of experience in web programming/development, graphic design, photo manipulation and photography. I'm interested to work on your project. Please check Inbox. Thanks.

$250 USD trong 10 ngày
(305 Nhận xét)
6.9
agoldust

Hello. i am an Adobe Flash/Flex Developer & ActionScript 3.0 & 2.0 & Adobe AIR 2.5 Programmer. Please Check PM.

$220 USD trong 3 ngày
(94 Nhận xét)
6.8
dasilva1

please check pm thanks.

$250 USD trong 1 ngày
(82 Nhận xét)
5.9
DevelopmentUK

cant get easier than that. please check your PM. Thanks

$150 USD trong 1 ngày
(20 Nhận xét)
5.9
debo123

Hello, Can do this work for you.

$450 USD trong 10 ngày
(20 Nhận xét)
5.9
kitty100

Please check PMB

$250 USD trong 4 ngày
(49 Nhận xét)
5.6
blend4design

Please see PM for details, thanks

$150 USD trong 2 ngày
(29 Nhận xét)
5.5
dziban

Please see pm

$200 USD trong 10 ngày
(24 Nhận xét)
5.1
SunnyDayProject

I am a senior flash developer with 7+ experience in games, rich internet applications and web services development.

$300 USD trong 15 ngày
(4 Nhận xét)
4.2
scoica

Let's start!

$100 USD trong 6 ngày
(1 Nhận xét)
1.4
ReVRB

So. California based company. Over 10 years experience.

$300 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0
BoNz02

please kindly check the PM

$100 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0