Đã Đóng

mobile phone case designer tool

I need an web app for designing custom covers for mobile phones.

This is not a whole site build so please bid accordingly. Example sites will be given.

Kĩ năng: Adobe Flash, Javascript

Xem nhiều hơn: phone case designer, mobile phone case designer, web app designer, tool for web designing, designer web mobile, phone case web site, tool designer, web designing tool, web designer app, phone case, mobile sites, mobile designer, mobile case designer, designer web app, app mobile phone, javascript mobile web, phone web app, flash phone app, mobile web tool, case phone, web app mobile, build mobile, custom mobile case, custom case, custom mobile

Về Bên Thuê:
( 61 nhận xét ) Milford Haven, United Kingdom

ID dự án: #1627849

5 freelancer đang chào giá trung bình £260 cho công việc này

Zdrenga

Gladly at your service!

£400 GBP trong 5 ngày
(946 Nhận xét)
8.8
agoldust

Hello. I am an Adobe Flash Developer & ActionScript 3.0 & 2.0 Programmer. Please Check PM.

£380 GBP trong 7 ngày
(88 Nhận xét)
6.8
abhigrk

Please check your PMB for further details.

£200 GBP trong 7 ngày
(9 Nhận xét)
5.2
mainjain

Hi Please Check PMB. I have developed same project.

£250 GBP trong 7 ngày
(7 Nhận xét)
4.5
dipta12

Hi, Expert designer tool solution here. Please check PMB.

£250 GBP trong 10 ngày
(10 Nhận xét)
4.1
sugengMulyono

please see the pm, thanks

£200 GBP trong 6 ngày
(5 Nhận xét)
3.8