Đã hoàn thành

139646 New website design

Hello

I want new design for existing website

This website is for trading on forex

Flash and graphic designer needed

The choosen designer will do first psd and flash and after that html ( css ).

Only designers who will do new design without any stupid question what kind of design do i want, etc.

It is up to designer what kind of design he will do

Thank you uros

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, CSS, Thiết kế đồ họa, Javascript, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: what do website designers do, what do graphic designers design, website design for graphic designers, website design designers, the new website design, new website graphic designers, new website designer, new graphic designers, html website designers, what is forex trading, new website design, forex website, forex design, designer forex, javascript graphic designer, flash trading, javascript website design, forex design website, forex trading website, design website forex, forex trading website design, design forex trading website, forex flash website, forex psd design, forex website design psd

Về Bên Thuê:
( 15 nhận xét ) naklo, Slovenia

ID dự án: #1885821

Được trao cho:

bereczandor

please check pm

$80 USD trong 3 ngày
(130 Đánh Giá)
6.8