Đang Thực Hiện

116914 Social Portal - Experts

Hello,

Seeking experienced teams with visual communications, social portals, and development (content publishing).

Large companies, and teams:

CMS, CSS, HTML, PHP, FTP, etc.. ETC..

Will share % of sales and advertising. Seeking team mentality, and long term relationship.

Ty!!

Make it a great day.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, Tiếp thị, MySQL

Xem nhiều hơn: social experts, advertising sales team, social cms, social publishing, html portal, portal css, html php css flash, css html ftp, great sales content, portal css html, large companies, css share social, php cms social, php social portal, portal html, flash sales cms, cms social, javascript flash ftp, share portal, sales experts, html css experts, social share php, sales portal, flash social relationship, flash php ftp

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) United States

ID dự án: #1863081