Đã hoàn thành

153380 urgent html fix for IE

my website that contains flash is not visible in IE 6 or IE 7. Not sure why, but it works in firefox. I need a quick fix for 2 very small web pages. Should be simple 10 minutes for someone who knows HTML and IE.

Kĩ năng: Adobe Flash, Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: quick fix website, urgent html, ie, html works, flash website fix, urgent website fix, fix website works, simple quick html, urgent works, quick website fix, simple web pages html, javascript works html, ie, minutes urgent, flash javascript fix, fix javascript flash, small flash works, flash works html, fix web pages, small flash fix, fix flash javascript, fix website firefox, fix firefox, fix javascript firefox, firefox fix javascript

Về Bên Thuê:
( 50 nhận xét )

ID dự án: #1899563

Được trao cho:

flaxweb

already fixed :)

$10 USD trong 0 ngày
(63 Đánh Giá)
6.4