Đang Thực Hiện

139156 XUL P2P video Client

PC application video client, technology similar to joost p2p distributed file sharing

Kĩ năng: Adobe Flash, AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript

Xem nhiều hơn: p2p video, application video, flash video p2p, javascript client, file sharing application, technology video, file sharing client, p2p sharing file, distributed application, video p2p, flash p2p file, flash p2p video, p2p flash application, p2p flash, video client, p2p flash video, flash p2p, p2p file, p2p application, p2p file sharing, p2p client, joost, xul

Về Bên Thuê:
( 163 nhận xét ) London, United Kingdom

ID dự án: #1885330