Đang Thực Hiện

Google Closure Developer

Đã trao cho:

phpdevx

Check your pmb for details plz

$400 USD trong 4 ngày
(3 Đánh Giá)
1.8

3 freelancer đang chào giá trung bình $377 cho công việc này

Kisbeka

Hi! Please check PMB.

$350 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
3.4
matin0728

I have build a couple of site with Google Closure.

$380 USD trong 4 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0