Đã hoàn thành

139293 psd to html with dropdown menu

Hello,

I need to convert a .psd file to html with css.

The page has a horizontal dropdown menu that needs to be generated from the psd (the menu links have to be text).

HTML code has to be clean and professional.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Javascript

Xem nhiều hơn: psd html dropdown menu, psd to html javascript, psd to html code, convert psd file to html, convert a psd file to html, code psd to html, dropdown, convert from psd to html, code psd to html+css, clean html code, psd file text, psd file convert, convert file css html, menu code, dropdown css, professional menu design, convert menu dropdown menu, html javascript css, convert file psd, psd menu html, html css horizontal menu, convert javascript css html, HTML psd css, convert psd javascript, clean psd

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Herzliya, Israel

ID dự án: #1885468

Được trao cho:

bereczandor

[please check pm

$15 USD trong 0 ngày
(120 Đánh Giá)
6.8