Đang Thực Hiện

Simple javascript development

4 freelancer đang chào giá trung bình $44 cho công việc này

nkhuynh

Hello, we developed it already. Please see PMB for demo.

$45 USD trong 0 ngày
(120 Nhận xét)
6.2
Kunhahammad

Let's start!

$30 USD trong 0 ngày
(8 Nhận xét)
3.6
joseluisCC

I can start immediately.

$50 USD trong 2 ngày
(3 Nhận xét)
2.2
Editarts

I can do this work.

$50 USD trong 1 ngày
(0 Nhận xét)
0.0