Đang Thực Hiện

Slidshow Need

6 freelancer đang chào giá trung bình $50 cho công việc này

jDevAndDesign

hi, can you please tell me which modifications are you in need to?

$30 USD trong 1 ngày
(136 Nhận xét)
6.9
kultech

I can done. Please check PM and my review.

$35 USD trong 2 ngày
(21 Nhận xét)
4.7
TwintyOne

Hello, Check PM please, Thx

$65 USD trong 1 ngày
(11 Nhận xét)
4.0
popcraft01

hi please send more details about the modifications you need

$30 USD trong 1 ngày
(10 Nhận xét)
3.9
anoopd

Hi Can you please give the details of slideshow you need Anoop

$110 USD trong 2 ngày
(1 Nhận xét)
3.4
ElfenSero

Salut, ok je peux le faire ;)

$30 USD trong 5 ngày
(0 Nhận xét)
0.0