Đang Thực Hiện

Build a Website

Xây d?ng h? th?ng CRM, T?i ?u hóa câu l?nh SQL t?ng performance, làm vi?c v?i Big Data.

Kĩ năng: .NET, JavaScript, Microsoft SQL Server, Sharepoint, Dịch vụ Web

Xem nhiều hơn: việc làm nhân viên copywriter tại hà nội, nêu các bước xây dựng phần mềm máy tính, trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Vietnam

ID dự án: #6548290

1 freelancer đang chào giá trung bình $300 cho công việc này

sherifamgadnabih

i am a senior software engineer and responsible for creating web and desktop applications using different languages and technologies if u r interested just send me a message thank you and good luck

$300 USD trong 10 ngày
(23 Nhận xét)
4.7