Đang Thực Hiện

138638 Flickr clone

I need a Flickr clone. Writing by .Net prefer

Kỹ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL

Xem thêm: flickr, flickr clone, clone flickr

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) hanoi,

Mã Dự Án: #1884812