Đang Thực Hiện

7232 JobBoard

I need a fully functional job board. Please provide details, all functionality, why it is/will be better than other projects/scripts and demo link if possible. Preference with AJAX.

Kĩ năng: .NET, AJAX, Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Javascript, SQL

Xem nhiều hơn: better than javascript, jobboard, chauey, job board scripts, job scripts ajax, ajax job board

Về Bên Thuê:
( 21 nhận xét ) Houston, Vietnam

ID dự án: #1758103