Đã Hủy

Pokerbot needed

I need a poker bot similar to winholdem for absolutepoker. Any questons please ask.

Kỹ năng: Kĩ thuật, Javascript, Quản lí dự án

Xem thêm: pokerbot, poker bot, project poker bot, kylieprobids, bot winholdem, project poker, javascript bot, winholdem, javascript poker, poker project bot, pokerbot project, poker javascript, poker bot project, bot poker, bot needed, project management needed

Về Bên Thuê:
( 163 nhận xét ) Underdale, Australia

Mã Dự Án: #41417