Đang Thực Hiện

Create a batch file

I need to have a batch file/Script which does the following:

- Adds a right click context menu entry "Add to Favorites" whenever right click is done on a file or folder

- On clicking "Add to Favorites", usual Internet explorer "Add to favorites" dialog will be opened where user can save shortcut to that file or folder.

-Uninstall batch file/script which will remove "Add to Favorite" option from context menu.

Kỹ năng: Javascript, Thiết lập Bản thảo, Màn hình Windows

Xem thêm: batch file add favorites, javvascript batch file, adding favorites batch script, create batch file favorites, add favorites batch, batch file favorites, batch file creator, bat file creator, batch file creator review, batch add favorites, sachinbhatt, file folder, create folder, context , batch, javascript entry, file menu save, adds internet, file internet, internet explorer add javascript, internet explorer context menu, explorer right click menu, create context menu, save file javascript, create internet explorer add

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) New York, United States

Mã Dự Án: #15131

Đã trao cho:

SachinBhatt

Can be done immediately. Please see PMB for more details...

$75 USD trong 0 ngày
(31 Đánh Giá)
5.0

4 freelancer đang chào giá trung bình $79 cho công việc này

soner

Can be done easily. Thanks.

$100 USD trong 5 ngày
(30 Đánh Giá)
7.3
cns

Can be done...

$80 USD trong 15 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
technokid

simple and can be done

$60 USD trong 5 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0