Đã Đóng

Need Facebook Fanpage Publishing Rights Back!

I have a Facebook Fanpage with blocked Publishing Rights. Need someone who can assist me getting back the publishing right.

Kỹ năng: Quảng cáo trên Facebook, Javascript, Mạng xã hội

Xem thêm: fanpage, social publishing, publishing rights, need facebook fanpage, need fanpage, facebook fanpage publishing rights, facebook blocked, javascript facebook fanpage, publishing rights facebook, design facebook fanpage, back end log facebook, api facebook fanpage, facebook publishing rights, need work right away, rights, need 500 right know

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Lahore, Pakistan

Mã Dự Án: #1737594

2 freelancer đang chào giá trung bình $45 cho công việc này

Blackdew

I can help you to get back the rights. Well i am a new bie.

$50 USD trong 7 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
smartworkerss

We offer Very fair and very competitive rates with high quality of work with 100% work accuracy please check your PM

$40 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0