Đang Thực Hiện

Patriot phase 2

I need java elements of my website redefined. This job require knowledge of Java and .Net integration.

Kỹ năng: HTML, Javascript, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: job phase, java net software job, javascript integration net, psd html integration job, paypal integration job price, simply accounting net integration, net programmer job description, oscommerce net integration

Về Bên Thuê:
( 8 nhận xét ) Philadelphia, Canada

Mã Dự Án: #1749419

Đã trao cho:

PrasadSolutions

Please check the PMB.

$250 USD trong 2 ngày
(24 Đánh Giá)
5.4

2 freelancer đang chào giá trung bình $500 cho công việc này

KMZ2c9k8T

Custom software development - The Administrator removed this message due to advertising which breaches our Terms and Conditions.

$750 USD trong 1 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0