Đã Đóng

"Reading-AId" - A plugin for web browsers

Need a software to enhance readability of web pages on browsers. The software could be developed in Java script.

Need quotes to package the software as a:

1. Firefox plugin only.

2. Firefox plugin and the same feature be applicable to read PDF files.

3. Firefox plugin and the same feature be applicable to read web pages on internet explorer PDF files and/or word documents.

Kĩ năng: Javascript, Kiến trúc phần mềm

Xem nhiều hơn: internet explorer architecture, reading aid firefox, firefox plugin, aid, java reading, web word plugin, pdf reading, reading software, java script quot, browsers, pdf plugin, firefox explorer plugin, web plugin, enhance script, java enhance, javascript plugin, word plugin, word java read, java architecture, reading word, web pdf read, firefox javascript plugin, word pdf java, plugin word, pdf files word

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) HAMILTON, Canada

ID dự án: #1023923

1 freelancer đang chào giá trung bình $250 cho công việc này

YashpalSingh123

.net/C#/php experienced

$250 USD trong 3 ngày
(8 Nhận xét)
4.0