Đã hoàn thành

Proxmox/Dedicated Server IP VLAN Config

I have a dedicated server box running Proxmox with 6 virtualized servers.

I need a virtual network setup so all virtual servers will resolve to their domains and grouped so that

These should have local access to each other:

VPS 1 (Beta)

VPS 2 (Live)

VPS 3 (CDN)

VPS 4 (Encoding)

VPS 5 (Separate)

VPS 6 (Separate)

All servers are running the turnkey LAMP proxmox ubuntu install with Webmin/Virtualmin

Kĩ năng: Apache, Javascript, Linux, Quản trị hệ thống, UNIX

Xem nhiều hơn: proxmox vlan, vlan proxmox, proxmox vlan setup, proxmox dedicated server, dedicated server vlan, virtualmin proxmox, proxmox vlan config, dedicated server proxmox, vlan, virtual server, ubuntu server, proxmox admin, lamp server, install lamp, dedicated servers, server 2012 vps, resolve server, cdn server, ubuntu server vps, vps setup admin, install webmin, javascript encoding, virtualmin ubuntu vps, virtual box, javascript server

Về Bên Thuê:
( 81 nhận xét ) Madison, United States

ID dự án: #1674253

Được trao cho:

tdcmystere

Hello, Linux admin i'm Specialized on Proxmox servers. i can do it for you

$50 USD trong 1 ngày
(11 Đánh Giá)
3.6

2 freelancer đang chào giá trung bình $40 cho công việc này

samitmanna

Hi, I have understood that you need to create separate VLAN for your servers. I am skilled in creating VLAN. I am skilled in linux. I have work experience in MNC.I can give you the best support. Thank you, Reg Thêm

$30 USD trong 2 ngày
(0 Nhận xét)
0.0