Đang Thực Hiện

134562 Zimbra Installation and Config

- Looking for a company who can do remote installation and configuration of Zimbra on our server and client machines.

- Preferably a company who can provide maintenance support too.

Kĩ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, Javascript, Quản trị hệ thống

Xem nhiều hơn: system installation, javascript maintenance, zimbra server, zimbra system admin, zimbra javascript, server configuration javascript, javascript installation, zimbra installation, server config, zimbra admin, installation javascript, remote installation, admin maintenance, machines installation, admin installation, server maintenance support

Về Bên Thuê:
( 52 nhận xét )

ID dự án: #1880734