Đã Đóng

Browser AddOn development

Looking for a developer with orientation to developing end user applications for developing a browser add-on

Kỹ năng: Javascript, Thiết kế trang web

Xem thêm: browser addon, browser development, design browser, browser add developer, addon javascript, browser add, browser add programming, javascript addon, development browser, add browser, developing addon, add property end joomla, addon developer, eventlist joomla add user

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Israel

Mã Dự Án: #1692122

3 freelancer đang chào giá trung bình $21/giờ cho công việc này

kikhan

I have good experience of browser addon development. Please see my PM for details.

$15 USD / giờ
(7 Đánh Giá)
4.6
miteshpatel

Lets start.........

$15 USD / giờ
(2 Đánh Giá)
2.6
U12CzgO3W

Custom Software Development - <b><i>Removed by Admin</i></b>

$33 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0
genietech4

We(GT) having around 9+ of experience in VC++, MFC, ATL COM, XUL, RDF, JS, CDX, SOAP, JSON, XML technology. Talking about the core competencies of browsers development, we can easily control the browsers any events and Thêm

$25 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
0.0