Đã Đóng

Customized Video Player for Website

I would like to get a customized Video Player for a website that is capable of video files as well as live video streaming. It should be as fancy as a player on [url removed, login to view] or other major internet TV websites.

Kỹ năng: PHP, Kiến trúc phần mềm

Xem thêm: tv websites design, internet video, hulu com, get video com, customized video, website video player, websites to design video, video player, as fancy, customized design, streaming video websites, video javascript, javascript player website, javascript video, design player, design video player, player javascript, player live, streaming javascript video, video streaming javascript, video player live streaming, internet streaming, video files, javascript player streaming, Live video streaming website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) New Delhi, India

Mã Dự Án: #1052358

4 freelancer đang chào giá trung bình $183 cho công việc này

saharshforu

Hello sir, I can provide you with the best solution. Please check PM..

$180 USD trong 3 ngày
(9 Đánh Giá)
4.7
atomexdesign

Let's do it.I can provide what you exactly need.

$120 USD trong 2 ngày
(5 Đánh Giá)
1.6
nkukreja

A custom player with full customization can be quickly built

$250 USD trong 2 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0
davidphoenix79

please check pm for details :-)

$180 USD trong 3 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0