Đã hoàn thành

Javascript background bug on a website - Need to be fixed

Đã trao cho:

crayons

please check pmb for details. Crayons

$30 USD trong 0 ngày
(111 Đánh Giá)
6.5

3 freelancer đang chào giá trung bình $30 cho công việc này

php4world

Hello! Please check your PMB.

$30 USD trong 0 ngày
(90 Đánh Giá)
6.2
gracebasilior

Hi, I can do it for you!

$30 USD trong 0 ngày
(43 Đánh Giá)
5.3