Đã hoàn thành

149853 Number Grid Webpage

Please see attached word document for specifications.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: javascript webpage, grid pending, number word, grid javascript, grid word, javascript grid, specifications document website, grid attached, website specifications document

Về Bên Thuê:
( 4 nhận xét ) Clarksburg,

ID dự án: #1896032

Được trao cho:

sansree

Hi, am eagerly waiting to do this project

$80 USD trong 10 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0