Đã Đóng

openGTS enfora DCS

openGTS enfora DCS.

messages from unit must be cached via UDP, an Acknowledge message should be answered, parse the rest of the message and insert data into database.

Template is available on OpenGTS.

Kỹ năng: Thiết kế đồ họa, Javascript, MySQL, Kiến trúc phần mềm, Thiết kế trang web

Xem thêm: enfora dcs, template enfora, opengts enfora dcs, enfora dcs opengts, opengts enfora, dcs, website udp, opengts database, enfora udp, opengts data, dcs enfora, website opengts, dcs opengts, opengts template, opengts dcs, opengts design, enfora opengts, opengts udp, enfora, udp data, web data entry template, convert database data utf, database data input

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Cancun, Mexico

Mã Dự Án: #1643320

3 freelancer đang chào giá trung bình $20/giờ cho công việc này

w3experts

Hello, We will provide you exactly same that's you require. Thanks

$25 USD / giờ
(8 Đánh Giá)
5.2
unlimitbyte

Please see PMB. Thanks

$20 USD / giờ
(1 Đánh Giá)
2.6
satyapalgarhwal

ready to work with you

$15 USD / giờ
(0 Đánh Giá)
1.8