Đã Đóng

oscommerce data base upgrade

Hi im in need` uf a data base upgrade for my oscommerce shop . im looking to upgrade my standard oscommerce shop to the new oscommerce loaded data base that hase the 150 contributions to it . im looking to get this done asap thanks .

Kĩ năng: Xử lí dữ liệu, Thiết kế đồ họa, Javascript, Xây dựng liên kết, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: base design, upgrade, uf, shop data, data, data website, data n, c data, base , need upgrade website, website base, website upgrade design, website data base, done data, need base, oscommerce standard, need upgrade, upgrade website need, data oscommerce, base oscommerce, website design upgrade, shop upgrade, javascript website oscommerce, design oscommerce, data website website

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) milwaukee, United States

ID dự án: #50331