Đóng

Simplecart JS-adding thumb image

Dự án này đã nhận được 10 lượt đặt giá từ các freelancer tài năng với mức đặt giá trung bình là $77 USD.

Nhận tin báo giá cho dự án tương tự
Ngân sách dự án
N/A
Tổng đặt giá
10
Mô tả dự án

5 min. of work if you know javascript & simplecart js.

I have a working shopping cart built with simplecartjs. Your job is to replace the old .js file with the new version and keep the thumbnail image <div>

I don't know enough of .js to get it done myself but I know enough that this would not take a skilled person no more than 5 min (if you have worked on simplecartjs before) and possibly up to 30 min. if you just know javascript.

5~30 min. of your time & $30 is yours. ^^

Happy coding.

My requirement is that you show me/explain to me how you have implemented it since I am frustrated as to why I cannot figure this simple thing out myself.

I guess I am a moron. hahaha

Các kỹ năng được yêu cầu

Muốn kiếm tiến?

 • Hạn định ngân sách và khung thời gian
 • Vạch đề xuất
 • Nhận thanh toán cho công việc của bạn

Thuê những Freelancer đã đặt giá trong dự án này

  • Forbes
  • The New York Times
  • Time
  • Wall Street Journal
  • Times Online