Đã hoàn thành

126283 Small Jscript/Flash Job

Have a HTML File calling a banner, to Banner I must parse URL of Location.href. Need Jscript/Flash Guru. Very small jon for experienced person

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: url guru, guru javascript, guru flash, file guru, jon n, calling for a job, job guru, jon, job location, javascript html parse, parse html javascript, parse javascript, url parse, html banner flash, parse html file, small url, small website flash, design small banner, javascript banner html, jscript flash, javascript banner design, flash javascript file, banner url flash, html flash person, parse html website

Về Bên Thuê:
( 6 nhận xét )

ID dự án: #1872450

Được trao cho:

ez4me

Will be done quickly.

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0