Đã hoàn thành

135544 SUPER QUICK HTML TEXT BOX HELP

Hi,

I need a scrolling text box that I can insert links and text the same as at the bottom of this website here:

[url removed, login to view]

Really quick job, will pay with paypal.

Many thanks,

Ben

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Javascript, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: website design help uk, super website design, super job, super design website, quick text, html paypal, box, scrolling box, html super, insert javascript html, javascript insert text, scrolling text html, super quick, quick pay, scrolling text javascript, really quick website, job quick pay, pay text, scrolling text website, scrolling text box website, scrolling text box html, scrolling html text box, quick paypal, quick html, paypal website insert

Về Bên Thuê:
( 80 nhận xét ) Marlow, United Kingdom

ID dự án: #1881716

Được trao cho:

manjeetsl

Check PMB

$5 USD trong 0 ngày
(0 Đánh Giá)
0.0