Đang Thực Hiện

164687 Webdesign for webcookery

Site 1:

Design+one subpage+date picker integration+integrate the existing search forms

Site 2:

Redesign of image to city theme.

Kĩ năng: Bất kì công việc gì, Thiết kế đồ họa, Javascript, Thiết kế trang web

Xem nhiều hơn: webdesign site, design webdesign, picker, date picker, redesign existing image, website subpage design, website subpage, javascript date picker, date picker javascript, forms redesign, subpage website design, subpage design, forms city

Về Bên Thuê:
( 34 nhận xét ) Alfta, Sweden

ID dự án: #1910878