Đang Thực Hiện

121076 yelp dot com clone

Hi

Need to have a [url removed, login to view] clone with a good admin [url removed, login to view]!

AJAX driven. web 2.0 UI and design. I want to see your portfolio.

thanks

Kỹ năng: AJAX, Bất kì công việc gì, CSS, Javascript, MySQL, Thiết kế trang web

Xem thêm: yelp. com, yelp, yelp clone, javascript yelp, asap yelp, ajax clone website, design yelp website, clone website portfolio, javascript clone web, javascript ajax portfolio website, yelp com, web com clone, clone portfolio, com clone, clone ajax, dot com

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) zurich, Switzerland

Mã Dự Án: #1867242