Đã Đóng

Monolith - interface 4 Drive / Dropbox / local file manager

Monolith is an interface for Dropbox / Google Drive or local file manager

Interactive presentation: [url removed, login to view]

Need a JS coder!

Kĩ năng: AJAX, Google Chrome, Javascript, jQuery / Prototype, Màn hình Windows

Xem nhiều hơn: google drive file manager, google ru, need js file, local, google drive, google drive c, file manager, dropbox javascript, javascript http file, local file, html file manager, windows drive, interactive Presentation, google windows, interface dropbox, javascript interactive presentation, drive windows, dropbox file, dropbox windows, interface html, monolith, local google, windows manager, html local, windows interface

Về Bên Thuê:
( 0 nhận xét ) Perm, Russian Federation

ID dự án: #1644395

2 freelancer đang chào giá trung bình $700 cho công việc này

hemantonpc

Please check PM for more details...

$700 USD trong 10 ngày
(9 Nhận xét)
4.6
mihaiandreicut

hey, I can help with the script, i have experience with webdav and sharepoint and i worked with file sharing/management tools best regards

$699 USD trong 5 ngày
(1 Nhận xét)
1.0